آدنیس الکترونیک

آدنیس الکترونیک فعالیت خود را در سال 1375 در زمینه تولید دستگاه های اندازه گیری صنعتی و کنترل کننده های حرارت آغاز و برای بالا بردن سطح کیفیت و بدست آوردن تکنولوژی روز ،اقدام به تکمیل و تنوع محصولات خود نمود.

از مهمترین اهداف این شرکت رضایت مشتری ، بهره گیری از الگوها و استانداردهای بین المللی ، مدیریت و رهبری ، برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح می باشد.

واحد تحقیقات و توسعه شرکت با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تجهیزات مدرن و همچنین سود بردن از آموزشهای تخصصی همواره در جهت به روزآوری دانش فنی گام بر می دارد و تا آنجا که بتواند با اتکا به فن آوری جدید امکان تامین نیاز مشتریان را فراهم می سازد.

تلاش روز افزون مدیریت آدنیس الکترونیک در جهت ارتقاء کیفیت و همچنین حضور در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی منجر به موفقیت های پی در پی شده است .این مجموعه مشتریان را به عنوان بهترین مشاورین خود دانسته و سرویس دهی و خدمات به مشتریان فعلی و آتی را تضمین می نماید .

Details Make The Difference