آدنیس الکترونیک

تلفن : 44981177-021
          021-44981188
همراه : 3371767-0912

تهران، کیلومتر 19 جاده مخصوص ، بلوار اصلی وردآورد،پلاک 80